Meny
Meny

Alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet

Vi arbetar för kulturens utveckling och tillgänglighet i hela landet. Våra bidrag är till för att stödja verksamheter som arbetar professionellt med konst och kultur i Sverige och internationellt. Bidragen riktas bland annat till regioner, kommuner, organisationer och grupper i det fria kulturlivet.

Att sprida kunskap och driva på utvecklingen är också en del av vårt arbete. Det gör vi bland annat genom litteratur och läsfrämjande insatser, regional kultursamverkan och internationell samverkan.

Vi har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars rätt till kultur och vi stödjer också de nationella minoriteternas språk och kultur. Kulturrådet har ett sektorsansvar att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning och vi är också en hbtqi-strategisk myndighet inom kulturområdet.

På väg mot målen för kulturpolitiken

"Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet."

"Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling."

Från de nationella kulturpolitiska målen. 

 

På Kulturrådet är vi 115 medarbetare med hög kompetens inom olika områden som arbetar med bidragshandläggning, utredningar, kommunikation, bidragsadministration och verksamhetsstöd.

Vi har också ett stort antal ledamöter i våra arbets- och referensgrupper som är experter inom olika konst- och kulturområden och är ett stöd i bidragsfördelningen. Vi har även en jury för Astrid Lindgren Memorial Award, det internationella barnlitteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som administreras av oss på Kulturrådet.

Tillsammans har vi en stor samlad specialistkompetens och nationell överblick över den kulturpolitiska utvecklingen inom de konst och kulturområden vi ansvarar för.

Våra ledord

Oavsett vilken roll du har hos oss är det viktigt att vi alla är delaktiga, att vi alla bidrar gemensamt till att lösa komplexa frågor och också att vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. 

I ett aktivt medarbetarskap omsätter vi våra kunskaper fullt ut för att nå Kulturrådets mål. 

Våra tre ledord utgör grunden för vårt medarbetarskap och ledarskap.

Kompetens

Vi tar ansvar för vårt arbete och hur det bidrar till helheten och delar med oss av kunskaper och erfarenheter till varandra, vi söker aktivt information för att kunna utföra våra uppgifter. Vårt ledarskap skapar förutsättningar för dialog, reflektion och lärande och visar förtroende för allas kompetens och förmåga.

Effektivitet

Alla bidrar till att förbättra och utveckla våra arbetsprocesser, rutiner och metoder men också innehållet i våra uppdrag. Vi följer upp och lär av såväl framgångar som motgångar.

Vi bidrar gemensamt med förslag till förbättringar, förändringar och utveckling för att tillsammans utveckla verksamheten i flera led. 

Samarbete

När vi samarbetar tar vi tillvara den konstruktiva dynamik som kommer av våra olikheter och vi bidrar alla till att skapa trivsel och välmående. 

Vi bidrar gemensamt till att stärka vårt samarbete och våra relationer, vi är konstruktiva i våra återkopplingar och visar respekt och förtroende för andras roller och kompetens. 

Vi erbjuder

 • Flextid och möjlighet att jobba delvis på distans
  Vi jobbar 40 timmar i veckan med en fast arbetstid mellan kl. 9.30-15.00. På morgonen är flextidsramen mellan kl. 6.00-9.30 och på kvällen är flextidsramen mellan kl. 15.00-19.00.
 • Friskvård och förebyggande behandlingar
  Våra medarbetare har rätt att ta en timme per vecka av arbetstiden för motion eller friskvård. Vi subventionerar motion och friskvård med 4 000 kr per år.
 • Fri läkarvård och ersättning för läkemedel
  Kostnader för läkarvård ersätts av Kulturrådet upp till frikortsgränsen. Du får full ersättning för receptbelagda läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet.
 • Företagshälsovård
  Vi har företagshälsovård hos Feelgood och erbjuder alla medarbetare ersättning för kostnad för alla de vanligaste vaccinationerna.