Meny
Meny

Verksamhetsstöd

Till våra uppgifter hör att utveckla och förvalta myndighetens administration och ekonomi, förvaltningsjuridik, HR-frågor, IT-verksamhet, kontorsservice, registratur och arkiv. Här finns också handläggare som arbetar med återrapportering av kris- och återstartsstöd.