Meny
Meny

Främjande och delaktighet

Vi har till uppgift att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Vi ger stöd till landets kulturskolor och verkar för de nationella minoriteternas språk och kultur. Till våra uppgifter hör också att ansvara för Kulturrådets strategiska och sektorsövergripande frågor om barn och unga, hbtqi, funktionshinder och jämställdhetsintegrering.