Meny
Meny

Arbets- och referensgrupper

Vi har arbets- och referensgrupper med experter inom olika konstområden som gör kvalitetsbedömningar av ansökningar. Grupperna tillsätts av vår styrelse.

Vårt mål är att grupperna ska spegla samhällets mångfald exempelvis vad gäller kön, ålder, etnisk och kulturell tillhörighet samt representera hela landet geografiskt. Ledamöterna i grupperna ska tillsammans ha en bred och djup kunskap om det sakområde som de bedömer. Det är också viktigt att grupperna är kunniga inom områden som jämställdhet, hbtq, barn och unga, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning liksom internationella och interkulturella frågor.

Arbetsgrupperna fattar beslut om vilka som ska få bidrag. Vi har fyra arbetsgrupper, alla inom litteratur.

Referensgrupperna är rådgivande, de föreslår vilka som ska få bidrag och hur pengarna ska fördelas. Beslutet fattas av Kulturrådet. Vi har tolv referensgrupper inom olika konstområden.